SINHRONIA
Dobrodošli u svet sinhroniciteta!


STRUČNOST ISPRED REPUTACIJE

Sinhronia postoji da bi pojedincima, timovima i organizacijama olakšala pronalaženje sinhronizovanog puta kroz izbor efektivnih ponašanja u trenutku dešavanja (Posle bitke svi su generali 🙂 ).
Na individualnom nivou, sinhronizovano delovanje podrazumeva balansiranje unutar celine života, uz ostvarenje željenog… kako u privatnom, tako i u poslovnom delu dana.
Na timskom nivou, sinhronizovano delovanje podrazumeva efektivan i efikasan grupni rad u kome znanja, veštine i lične karakteristike pojedinaca olakšavaju i doprinose ostvarenju zajedničkih ciljeva…. bez saplitanja o lične sujete i (bez)lične konflikte.
Na organizacionom nivou, sinhronizovano delovanje podrazumeva izradu plana ostvarenja organizacionih ciljeva kroz harmonizaciju poslovne strukture (načina na koji su organizovane radne aktivnosti) i radne kulture (posvećenosti sa kojom zaposleni obavljaju svoje poslovne zadatke).
Sinhronia: drugo ime za koučing.
Hrabro i smireno, od sadašnjeg, ka željenom stanju stvari 🙂.

SPECIJALIZOVANI SMO ZA

COACHING

Koučing je strukturisan način pomoći pojedincu da pomeri svoj život unapred i uvek je vezan za postizanje promene.

OBUKE

Olakšavaju istraživanje potreba, motivacija, želja, veština i misaonih procesa pojedinca u donošenju odluka.

ORGANIZACIONI RAZVOJ

Konsalting, individualni i timski rad koji podržava promenu od trenutne ka željenoj situaciji.

Šta nas čini drugačijim? Naš način rada, naša strast i naš tim.

Brankica Ljamić IvanovićFounder / CEO

PROČITAJ
PORTFOLIO

JELENA KANTAR KOSTIĆFounder / CEO

PROČITAJ
PORTFOLIO

TATJANA MAMULAFounder / CEO

PROČITAJ
PORTFOLIO