CAP coaching school

Edukativni program Coaching for Active Preeminence (CAP) je idealan izbor kako za pojedince koji nameravaju da otpočnu karijeru profesionalnog coach-a, tako i za organizacione lidere koji žele da izdignu svoje sveobuhvatne I transformišuće coaching veštine kroz ekspertski razvojni program.

Kreator CAP-a i njegov vodeći trener je dr Brankica Ljamić, Master Certified Coach. Program je 2018. priznala, akreditovala i među zvanične edukacije uvrstila najveća i najrespektabilnija svetska asocijacija profesionalnih koučeva – International Coach Federation (ICF). ACSTH format (Approved Coach Specific Training Hours) kroz 130 sati rada, raspoređenih tokom nekoliko meseci, polaznicima olakšava da usvajanje potrebnih znanja i veština sinhronizovano usklade sa sticanjem iskustva u praktičnom radu sa klijentima, takođe obaveznim delom školskog programa.

Zahvaljujući odslušanom broju sati polaznici koji u celini odslušaju i odgovore zahtevima CAP programa, a nakon obaveznog mentoringa, mogu bez dodanih edukacija, da podnesu prijavu za Associate Certified Coach (ACC) ili Professional Certified Coach (PCC) status kroz ACSTH prijavni proces.

CAP trening je zasnovan na ICF definisanim coaching kompetencijama, u šest modula. Nastava se odvija uživo i online, uz aktivno praćenje rada polaznika između modula. Struktura obuke sledi nove puteve neuronauke u svetlu Kolbovog ciklusa učenja i humanističke psihologije uzmerene na ostvarenje željenog, a u najvećoj meri je zasnovana na praktičnom radu i izgradnji iskustva. Svaki modul obuhvata aktivnosti kojima se stiču veštine, što podrazumeva minimum dve koučing sesije, sažimanje doživljenog kroz refleksiju i superviziju. Polaznici rade uzajamne koučing sesije tokom modula i između njih, a van škole rade I sa ”spoljašnjim” klijentima. Rezultat ovog pristupa je da polaznici na kraju programa akumuliraju do 30 sati coaching iskustva, kao koučevi. Kako verujemo da je upoznavanje sa ulogom klijenta efikasan metod usvajanja stručnih znanja i veština, kao i ličnog razvoja, obezbeđujemo da tokom “školskog” rada, svaki polaznik bude I klijent ICF akreditovanih koučeva. Na taj način primenjena struktura razgovora, tehnike i alati ”oživljavaju”, izlazeći iz sfere teorijskih koncepata.

Sadržaj CAP programa

Modul 1 (M1), tri dana: Prvi koraci u koučingu

Nakon odslušanog prvog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da definišete koučing profesiju i koučing proces
 • Kakav je uticaj samo-refleksije na učenje i akcioni plan
 • Kako da postignete koučing sporazum
 • Kako da definišete ishode koučinga

 

Modul 2 (M2), 3 dana: Izgradnja osnažujućeg odnosa sa klijentom

Nakon odslušanog drugog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da razvijete stvaralački odnos sa klijentom
 • Kako da postignete i održite koučing prisustvo dok stičete i održavate odnos zasnovan na poverenju
 • Kako da kroz promenu perspektiva, podržite da klijent pokrene proces preokreta
 • Kako da koučing proces usmerite na smisao doživljaja i željenog

 

Modul 3 (M3), 3 dana: Moćna pitanja i moć slušanja

Nakon odslušanog trećeg modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Moć slušanja i pristup slušanju koji koriste koučevi
 • Kako da postavljate pitanja koja vode ka uvidima i otkriću
 • Kako da koristite moć povratne informacije
 • Kako da menjate okvire razgovora
 • Kako da koučing proces usmerite na uvide u vezi doživljaja i željenog

 

Modul 4 (M4), 3 dana: Vrednosti, uverenja i emocije – između uvida i aktivnosti

Nakon odslušanog četvrtog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da pomognete klijentu da razume vrednosti koje stoje u osnovi ponašanja
 • Kako da podržite klijenta u kreiranju pozitivnih uverenja koja olakšavaju promenu
 • Kako da se odnosite prema emocijama klijenta
 • Kako da koučing proces usmerite na pokretanje na akciju i motivaciju

 

Modul 5 (M5), 3 dana: Aktivnosti i rezultati

Nakon odslušanog petog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da povežete promenu i njene faze sa tekućim koučing procesom
 • Kako da pomognete klijentu da definiše svoje željeno stanje
 • Kako da koučing proces usmerite ka rezultatima i produktivnosti
 • Kako da ojačate odgovornost klijenta za ishode

 

Modul 6 (M6), 2 dana: Integracija

Nakon odslušanog šestog modula programa Koučing za aktivnu premoć, razumećete:

 • Kako da vodite koučing timove
 • Kako da kreirate strategiju za razvoj poslovanja kao kouč
 • Kako da povežete koučing proces i koučing poslovanje

 

Vodeći trener i kreator CAP programa: Brankica Ljamić, PhD MCC
Lokacija: Beograd, Srbija
Trajanje treninga: 17 trening dana, tokom 6 meseci
Cena: 3000 EUR
Početak trening ciklusa: 25.09.2020.

Prijavite se naš newsletter. Dovoljno je samo da upišete Vašu email adresu o odgovarajuće polje i kliknete na dugme Prijava.