fbpx

NOV I JEDNOSTAVAN PUT DO KARIJERE PROFESIONALNOG KOUČA

ICF ACSTH program

KAKO IZGLEDA CAP PROGRAM?

Program je modularnog karaktera i moguće ga je pohađati u dve etape:

Faza 1 (65 sati edukacije):

 • online predavanja jednom nedeljno tokom četiri meseca
 • nadgledani samostalni rad
 • sticanje 100 sati koučing iskustva
 • mentoring

Nakon prve faze obuke, stečenih 100 sati iskustva i mentoringa, polaznik može podneti zahtev za dobijanje ACC (Associate Certified Coach) statusa kod ICF, uz praktičnu demonstraciju koučing veština i test znanja.

Faza 2 (Faza 1 i dodatnih 65 sati edukacije)

 • online predavanja jednom nedeljno tokom četiri meseca,
 • nadgledani samostalni rad i
 • 500 sati koučing iskustva
 • mentoring

Nakon prve i druge faze obuke, stečenih 100 ili 500 sati iskustva i mentoringa, polaznik može podneti zahtev za dobijanje ACC ili PCC (Professional Certified Coach) statusa kod ICF, uz praktičnu demonstraciju koučing veština i test znanja.

JEDINSTVENOST CAP PROGRAMA ČINE TRI EDUKATIVNE OSNOVE

 • Online obuka, u formi radionica i demonstracija koučing sesija;
 • Samostalni rad, u sopstvenom ritmu, na zadatom video i audio materijalu;
 • Individualizovani pristup profesionalnom razvoju polaznika od strane ICF akreditovanih koučeva iz Sinhronia tima.

 

Nastava se realizuje na srpskom i engleskom jeziku.

 

Maksimalna posvećenost i individualizovani ekspertski pristup CAP Sinhronia tima olakšavaju prevazilaženje najvećeg izazova koučing edukacije – da polaznici programa, koučevi-u-nastajanju, razumeju i usvoje ulogu kouča kao osobe koja, iako ne daje savete, pruža podršku razvoju potencijala klijenta.

KADA POČINJE SLEDEĆI ICF AKREDITOVANI PROGRAM?

Nova generacija počinje u februaru 2023 godine. Tačan datum početka biznis koučing škole biće uskoro objavljen. Nastava se odvija utorkom u popodnevnim terminima tokom dvanaest nedelja, uz četiri odvojena termina subotom, za praktičan rad i superviziju.
Vodeći trener je kreator CAP programa, Brankica Ljamić, PhD MCC.

Put do karijere profesionalnog coach-a, počinje izborom kvalitetne i kredibilne edukacije.

U tom smislu, Coaching for Active Preeminence (CAP) je, kao ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) program akreditovan od strane najveće i najrespektabilnije svetske asocijacije – International Coaching Federation (ICF),  odlična polazna tačka.

Osmišljen od strane domaćeg stručnjaka, dr Brankice Ljamić, jedne od malobrojnih doktora nauka i sa statusom Master Certified Coach (MCC) na svetu, CAP program omogućava da do profesionalnog statusa u ICF stignete efikasno i elegantno.

Pre svega, da pojasnimo nekoliko pojmova:

ŠTA JE ICF?

ICF – International Coaching Federation (ili: Internacionalna koučing federacija) je vodeća, globalna organizacija posvećena koučing profesiji, sa preko 30.000 akreditovanih članova. ICF akreditacije su svetski priznate kao zlatni standard profesionalnog koučinga. Koučevi koji dobiju  ICF akreditaciju važe za profesionalce sa iskustvom, integritetom i znanjem koje prati visoke standarde koje ova organizacija postavlja.

ICF akreditovani program je sinonim za kvalitetno i celovito profesionalno obrazovanje.

ŠTA JE ACSTH?

ACSTH je akronim za Approved Coach Specific Training Hours, ICF akreditaciju stečenu  kroz ispunjenje zahtevnih uslova i strogu  selekciju pri apliciranju.

ŠTA PODRAZUMEVA MCC STATUS?

Da bi neko mogao da dobije status Master Cetrified Coach-a, mora da ima više stotina sati  profesionalne edukacije i mentoringa, 2500 sati uspešno održanih koučinga sa velikim brojem klijenata. Standardi pri selekciji su visoki i zahtevaju iskustvo, dokaz uspešnosti i kvalitetan rad.

Dr Brankica Ljamić, MCC. Ciklus “Razgovori o koučingu”, Kuća Kralja Petra *

Preporuka

Inspirativno i kvalitetno iskustvo prolaska kroz program Sinhronia škole i kroz proces sticanja ICF sertifikata. Kompetentnost i posvećenost u prenošenju metodologije i podršku tokom sticanja prakse, doživela sam kao dobro odmerenu, tako da mislim da CAP na pravi način približava i osvetljava coaching profesiju.

Jelena Kralj, ACC
Human Capital Consulting

* Photo by Predrag Todorović

Prijavite se naš newsletter. Dovoljno je samo da upišete Vašu email adresu u odgovarajuće polje i kliknete na dugme Prijava.