Posted by sinhronia | 29 04 2015
Svet osiguranja, intervju

AUTOR TEKSTA: Vesna Lapčić PREUZETO IZ ČASOPISA: Svet osiguranja Ako dobro zapažate, komunicirate i aktivno razmišljate na nacin koji je najproduktivniji za tu situaciju, ostvaricete rezultate koji mogu i daleko da prevaziđu ono što ste želeli. U vremenima stalnih promena, kada oni koji stoje vec idu unazad, preduzeca su prinuđena da kontinuirano inoviraju. Novi proizvodi,...

Posted by sinhronia | 29 12 2012
Vreme, tekst

AUTOR TEKSTA: Ana Radić PREUZETO IZ ČASOPISA: Vreme “Nema onog što ne mogu da ostvarim, kada to stvarno želim.” Trasiranje sopstvenog puta Brankica Ljamić Ivanović: Koliko si spreman da platiš? Sinhronia: Beograd, 2011. Za društva u tranziciji karakteristično je odsustvo preduzetničkog duha i vere u mogućnost realizacije sopstvenih ideja. Stav da se ništa neće promeniti,...