NAPREDAK

NAPREDAK U POSLOVANJU

Napredak u poslovanju

Tržišni uslovi čine da rezultati poslovanja mogu značajno da variraju.Ono što danas imamo možda nećemo imati sutra. Poslovne strategije su na konstantnom testu. Konkurencija je u stalnom zasedanju. Predaha je malo, izazovi se smenjuju.

Koliko nam još dokaza treba da u potpunosti budemo sigurni da su predviđanja budućih rezultata na osnovu današnjih često pogrešna, a u najmanju ruku – nesigurna?

Ono u šta možemo biti sigurni su – promene. Danas su jedino promene stalne.

Paradoksalno, a istovremeno veoma zdravorazumski, u nesigurnim vremenima jedinu sigurnost možemo pronaći u spremnosti na promenu, prilagođavanju, fleksibilnosti, tj. u razumevanju da je malo šta oko nas sigurno, i da je dobro što je tako.

Niko nam ne garantuje tržišnu poziciju. Sami moramo da obezbedimo da isporučeno i naplatimo. Niko nam ne garantuje da ćemo prodati sve što proizvedemo. Sami moramo da uvećamo verovatnoću prodajnog uspeha.

 

Spremnost na promene, fleksibilnost u razmišljanju i ponašanju, prilagodljivost – to su udarne fraze novog poslovnog rečnika.

Kako onda možemo da se nadamo uspehu ako su nam poslovni procesi nedefinisani, nejasni ili nefukcionalni? Ako defekti i otpaci imaju značajno učešće u proizvodnim troškovima? Ako nam rezultati rada zavise od jednog ili nekoliko požrtvovanih radnika, koje navodimo kao dokaz da nije problem u organizaciji rada koju smo uspostavili nego u nedostatku kvalitetne radne snage? Ako nam klijenti odlaze zato što više ne žele da nam objašnjavaju ono što slušamo, a ne čujemo?

Osnovna poluga danas neophodne poslovno-životne fleksibilnosti leži u načinu na koji ljudi razmišljaju, a ne u fleksibilnim mašinama. Zaposleni organizuju procese, oni komuniciraju međusobno i sa klijentima. Oni (ne) gospodaje svojim sujetama, znanjima, veštinama i kontaktima.

Ti zaposleni, to smo svi mi, uključujući i rukovodioce, preduzetnike, osnivače, odgovorna lica. Fleksibilnost u razmišljanju, pojašnjavanje nejasne budućnosti, spremnost za promene… sve to treba da krene od njih. Kada oni koji rukovode razumeju kako svojim nedoumicama, neodlučnošću ili stalnim promenama mišljenja utiču na zaposlene, i kada po tom pitanju naprave pomake, efekti se ogledaju na celinu poslovanja. Kada se proizvodno usko grlo otpuši, oslobađa se protok – informacija, roba, razmena znanja, ideja… Kada direktor i/ili vlasnik razume svoj uticaj na pozitivan način, stvaraju se uslovi za pokretanje ljudi. Tih običnih, nemotivisanih kadrova, tako reći neradnika.

U jednoj rečenici jasno, da jasnije ne može biti:

Firme mogu da rastu i razvijaju se isključivo do mere rasta i razvoja onih koji ih vode, onih koji su donosioci odluka. To je tačka od koje kreće napredak preduzeća.

VIŠE O TOME PROČITAJTE NA NAŠEM BLOGU

Moderno doba olakšava životarenje, a otežava život

AUTOR : Brankica Ljamić, PhD “Pravo pitanje nije da li mašine razmišljaju, već da li to ljudi rade” Živimo u konceptualnim vremenima, u kojima ekonomski i tržišni...

Menadžment: o ljudima i parama

AUTOR : Brankica Ljamić, PhD “Dobar menadžment se sastoji u pokretanju prosečnih ljudi da rade posao kao izvanredni. ” Bilo je to nakon pada berlinskog zida, u...

U susret godini bez predomišljanja

AUTOR : Brankica Ljamić, PhD Oni koji se predomišljaju kada su točkovi već uveliko “pokrenuti” kao da nemaju svest o tome da tako direktno demotivišu svoj tim,...