SINHRONIA
Dobrodošli u svet sinhroniciteta!


SINHRONIA

Misija Sinhronia tima je da pojedincima, timovima i organizacijama pomogne da, i u dobrim i u lošim vremenima, stoje sa obe noge na zemlji

Sinhronia postoji da bi pojedincima, timovima i organizacijama olakšala pronalaženje sinhronizovanog puta kroz izbor efektivnih ponašanja u trenutku dešavanja (Posle bitke svi su generali ? ).
Na individualnom nivou, sinhronizovano delovanje podrazumeva balansiranje unutar celine života, uz ostvarenje željenog… kako u privatnom, tako i u poslovnom delu dana.
Na timskom nivou, sinhronizovano delovanje podrazumeva efektivan i efikasan grupni rad u kome znanja, veštine i lične karakteristike pojedinaca olakšavaju i doprinose ostvarenju zajedničkih ciljeva…. bez saplitanja o lične sujete i (bez)lične konflikte.
Na organizacionom nivou, sinhronizovano delovanje podrazumeva izradu plana ostvarenja organizacionih ciljeva kroz harmonizaciju poslovne strukture (načina na koji su organizovane radne aktivnosti) i radne kulture (posvećenosti sa kojom zaposleni obavljaju svoje poslovne zadatke).
Sinhronia: drugo ime za koučing.
Hrabro i smireno, od sadašnjeg, ka željenom stanju stvari ?.

SPECIJALIZOVANI SMO ZA

COACHING

Coaching je strukturisan način pomoći pojedincu da pomeri svoj život unapred i uvek je vezan za postizanje promene.

AMFITEATAR

Misija treninga u našem Amfiteatru je da podrži polaznike da im pozitivne misli budu posledica pametnog, ukorenjenog razmišljanja i delanja.

ORGANIZACIONE PROMENE

Organizacione promene su izazvane i planirane aktivnosti koje inicira rukovodstvo sa namerom da dovede do željenih rezultata.

NAŠ TIM

Brankica Ljamić PhDEkspert za lični i organizacioni razvoj

PROČITAJTE
PORTFOLIO

JELENA KANTAR KOSTIĆKouč / trener / konsultant

PROČITAJTE
PORTFOLIO