fbpx

Koučing kao ključni alat

AUTOR TEKSTA:
Maša Milojković
PREUZETO IZ ČASOPISA:
Original

Društveno preduzetništvo kao takvo ima jednostavan cilj – da pomogne ljudima. Ali takva zamisao može se ostvariti na mnogo načina, a da bi projekti uspeli, neophodno je da budu uključeni oni koji imaju vere u njih, humani ljudi i oni stručni. Jedan od takvih stručnjaka jeste i Brankica Ljamić – kouč, trener i konsultant za lične i organizacione promene.

Mladim bivšim domcima, punoletnim štićenicima, odnosno deci odrasloj bez roditeljskog staranja – onima od njih koji su se usudili da se samozaposle držala sam radionice o ciljevima. One koji su želeli da se zaposle kod nekog poslodavca sam pripremala za intervju – objašnjava Brankica Ljamić kako je izgledao jedan od poslednjih projekata socijalnog preduzetništva na kome je bila uposlena “Jaki mladi”, u okviru SOS Dečjih sela.

Takođe, bila je i konsultant za razvoj poslovanja jednog socijalnog preduzeća u Subotici, gde je sa klijentima prolazila brzu školu preduzetništva. Klijenti su u tom slučaju, kaže ona, bili potpuno usmereni na svoju misiju zapošljavanja dece sa posebnim potrebama, a ne na održivost poslovanja.

Znači, nije dovoljno samo želeti pomoći nekome, već i održati se u poslovnom svetu kako biste mogli da nastavite da budete od koristi onima kojima je to potrebno.

– Kroz „Sinhroniju” sam 2014. godine predvodila tim od sedam edukatorskih kuća koje su u Gradskom centru za socijalno preduzetništvo u Beogradu održale dva ciklusa škole preduzetništva „I ja sam preduzetnik”. Definisali smo teme i podteme za pet modula, a kolege su tome prilagodile koncepte, metodologiju i alate. Bilo je, ako se dobro sećam, dve grupe po 20 polaznika. Efekti i interesovanja su bili takvi da je Centar za socijalno preduzetništvo našao donatore da isti tim realizuje devetodnevni trening trenera. Ista ekipa je tada zaposlene u Centru edukovala kako da sami budu treneri koji sprovode edukaciju za preduzetnike, što je nakon toga postala standardna usluga Centra prema korisnicima u 2015. godini.

Postoji mnogo načina da se nekome pomogne. Kako Brankica Ljamić, ekspert za lični i organizacioni razvoj pri koučing školi „Sinhronija”, doprinosi svojim konsultacijama?
Konsultant je osoba koja zna odgovore na pitanja: šta je tačno problem, na koje sve on načine može da se reši, kojim je putem u sadašnjoj konstelaciji i na osnovu namera najbolje krenuti, šta je sve potrebno da bi se promena odigrala, kakav je vremenski sled i rok aktivnosti i koji je nivo investicija. Drugim rečima, konsultant je nosilac znanja o putu tranzicije, on savetuje i usmerava promenu na osnovu svoje ekspertize. Nasuprot, čini mi se, iskrivljenoj slici u javnosti, kouč nije taj koji daje savete, ne treba i ne može da zna šta je za vas najbolje! To znate vi, ali vam ta istina često nije lako uočljiva. Stoga profesionalni kouč pomaže da sami kreirate odgovore za kojima tragate. Ona procesno vodi razgovor-fokusiran-na-temu koja traži razrešenje. Na početku koučing sesije ni klijent ni kouč ne znaju tačno kuda će razgovor odvesti i koje opcije će se tokom rada razmatrati. Zato je koučing za klijenta veliko unutrašnje učenje o sebi, svojim previdima, prikrivenim potencijalima i zanemarenim sposobnostima: onome što već imamo ili možemo da steknemo ako se usudimo da po to krenemo – objašnjava Ljamić, i dodaje:

– Za organizacije je važan kombinovani rad u formatu organizacionog konsaltinga u sferi razvoja ljudskih resursa, jer je to jedini kapital organizacije koji ona ne poseduje. Ovakav rad definiše i usmerava razvojni program na nivou organizacije, dok individualni i timski rad u formatu koučinga pokreće promene perspektiva na nivou organizacionih jedinica. Rad na dva fronta postoji sa namerom usklađivanja ličnih, timskih i organizacionih ciljeva. Najfunkcionalniji put dostizanja željenih rezultata tima je postizanje svake vrste saglasnosti članova tima, pa i emocionalne saglasnosti (istinske, strastvene zajedničke želje) da se oni dese. Bez toga nema stvarnog uključivanja zaposlenih.

Ipak, ključ, čini se, leži u stavu koji zastupaju ona i njen tim iz „Sinhronije”.

– Mi duboko verujemo da svaki čovek ima neostvarene potencijale i neiskorišćena znanja i sposobnosti. Mi vidimo ljude kakvi oni mogu da budu, a ne kakvi trenutno jesu. Uvek se iznova radujemo kada se ispostavi da smo u pravu i da klijenti mogu više, bolje, efikasnije nego što to na početku misle. Sa sigurnošću dosadašnjih rezultata na projektima, znamo da je moguće osloboditi kreativnost, snagu, optimizam, energiju i ideje i ostvariti bolje rezultate. A to je upravo ono što naši klijenti uče kroz proces koučinga. Kako poslovno, tako i privatno. Takođe znamo da se sa manje napora može postići mnogo više ukoliko se izmaknemo od postojeće perspektive. I što je možda najvažnije – na tom putu nije potrebno da budemo sami!

Mentorstvo

Imajući u vidu da je mentorstvo pojam koji je gotovo neodvojiv od razvoja, te i da je sama Brankica mentor profesionalnih koučeva, pitali smo je koliko je mentorstvo važno i zašto.

– Mentorstvo je bazirano na razumevanju iskustva u kome se klijent nalazi, jer je mentor već bio u toj i sličnoj situaciji. U pitanju je metodologija deljenja znanja stečenog iskustvom, dobrih praksa koje će olakšati donošenje odluka, usmeravanja aktivnosti uz objašnjenje zašto baš tim putem.

Kao dugogodišnja mentorka programa za podršku ženama u biznisu Fondacije „Cherrie Blaire“ iz Velike Britanije, uočila sam da su izazovi sa kojima su se moje klijentkinje suočavale slični, bez obzira da li one žive u Aziji, Africi ili Južnoj Americi. Najkraće ih mogu predstaviti modelom 3H: Head, Hands, Heart.

HEAD – potrebna su im znanja u oblasti u kojoj rade, u formi koncepta i modela koji olakšavaju odgovor na pitanje: Znam li kako da razmišljam na određenu temu?

HANDS – kada je pitanje logike razrešeno i klijentkinja zna šta treba da radi (i zašto to radi, tj. šta želi da postigne), postavlja se pitanje da li ona zna i kako to da uradi. Tada krećemo u aktivnosti usmerene na sticanje veština i korisnih navika.

HEART – je uvek tu. Bez uključenja srca nema pravog pokretanja znanja i veština, pa zato razgovaramo o izvorima motivacije i energije za kontinuirano delovanje uprkos izazovima sa kojima ćemo se svakako susretati!

Reči Brankice Ljamić dodatno dobijaju na težini kada znate da je u pitanju diplomirani psiholog, magistar menadžmenta i doktor organizacionih nauka, kao i jedan od hiljadu profesionalnih koučeva na svetskom sceni sa MCC (Master Certified Coach) statusom, koji odobrava ICF (International Coach Federation). Takođe i – majka.

– Majka sam dve predivne devojke, Tijane i Selene, kojima sam, kao predstavnicama generacije koja će životni put trasirati između virtuelne i zagađene stvarnosti, posvetila edukativni roman o preduzetništvu, koučingu i nužnosti ličnog razvoja „Koliko si spreman da platiš?”, čije je drugo izdanje objavljeno 2019. godine.

Šta Je „SinhroniJa”?

„Sinhronija“ postoji sa ciljem da zajedničkim radom usmeri i podrži razvoj pojedinaca i timova, vodeći ih ka ostvarenju željenih rezultata kako na poslovnom planu (u okviru ciljeva organizacije iz koje dolaze), tako i na ličnom planu.

„Sinhronija“ tim radi na dva osnovna koloseka: Sinhronia Coaching School – koučing škola razvijena po autorski autentičnoj metodi, međunarodno priznata i akreditovana kod najuglednije svetske asocijacije – ICF (Interna- tional Coach Federation)

Rad u organizacijama kroz individualni i timski koučing, treninge, seminare i radionice.

PREUZMI PDF ZA ČITANJE

Povezani tekstovi

Prijavite se naš newsletter. Dovoljno je samo da upišete Vašu email adresu u odgovarajuće polje i kliknete na dugme Prijava.