Zahtevi NLP PRACTITIONER obuke, po IANLP standardima

Trening NLP Practitioner traje najmanje 130 trening sati, uključujući i sertifikaciju.

Trajanje treninga je najmanje 18 trening dana.

Osamdeset procenata (80%) treninga drži sertifikovani Fellow trener, 20% treninga može da održi druga kvalifikovana osoba pod supervizijom.

 

Šta će polaznici učiti tokom treninga?

 • Uspostavljanje i održavanje raporta
 • Verbalno i neverbalno praćenje i vođenje
 • Čulno iskustvo i kalibriranje
 • Reprezentativni sistemi (predikati i pristup čulima)
 • Submodaliteti
 • Sidrenje (VAK) i tehnike sidrenja (u kontekstu gde se primenjuju)
 • Jezički obrasci Meta modela
 • Jezički obrasci Miltonovog modela
 • Kreiranje metafora
 • Reframing
 • Orijentacija ka ostvarenju željenog, uz poštovanje modela sveta drugih
 • ljudi i ekologije sistema
 • Elicitacija dobro formiranih, ekoloških ciljeva i struktura sadašnjeg stanja (elicitiranje problema)
 • Okviri: kontrast; relevantnost; kao da; ponavljanje ključnih reči (backtracking)
 • Povratna informacija (feedback): davanje i primanje fidbeka na bazi čulnog iskustva
 • Sposobnost da se osvesti eksterno ili interno, u zavisnosti od konteksta
 • Disocijacija i asocijacija,; prva, druga i treća pozicija
 • Logički nivoi (Bejtson, Dilts)
 • Pristupanje i korišćenje resursa orijentisano ka ishodu
 • Strategije; utvrđivanje, eliciticaja, korišćenje i primena
 • Vremenska linija (Timeline)
 • Različite NLP tehnike

 

Obavezni deo procesa sertifikacije obuhvata:

 • polaganje pisanog testa znanja
 • demonstraciju usvojenih veština NLP
 • pisani rad na zadatu temu (do 5 strana)