PRODAJA

RAST PRODAJE

Rast prodaje

Tipična situacija u većini kompanija sa kojima započinjemo saradnju je da 20% zaposlenih odlično obavlja posao, a preostalih 80% kao da čuva svoje potencijale za neka druga vremena.

Jezikom prodaje i prodavaca:

20% prodavaca često donosi 80% profita.

Da li je to održivo?

Šta možemo da uradimo sa onih preostalih 80%, osim da ih kritikujemo?

Da im pomognemo da razviju te svoje skrivene potencije, kroz obuke.

 

Kako to radimo?

Tako što se obratimo najboljim prodavcima da nam pokažu kako oni prodaju, pod čim podrazumevamo praćenje svesnih i nesvesnih ponašanja koja dovode do rezultata. Nakon toga, kada detektujemo matricu koja daje konkretne rezultate u datoj industriji, u sadašnjeg vremenu i na ovim prostorima, uočene obrasce pretvaramo u obuke za one manje uspešne prodavce.

Drugim rečima, primenjujemo principe NLP modelovanja u konkretnim situacijama, verujući da ne postoji jedna jedina uspešna prodajna tehnika koja će proraditi u svim situacijama. Jednostavno rečeno, nismo pobornici ideja o čarobnim rečenicama koje će u svakoj prilici prodavati proizvode. Iskustvo nam govori da su tržišne prilike retko naivne i fiksne, a i da konkurencija dokazano vrlo brzo uči.
Stoga verujemo da se u iskazanoj fleksibilnosti tržišnog nastupa nalaze faktori uspeha koji prevazilaze opšte principe generalizovanih prodajnih obuka i nose kapacitet autentičnog komercijalnog stila.
Te faktore uspeha tražimo. Njih detektujemo i prenosimo prodajnom timu, gradeći jedinstvenu konkurentsku prednost na tržištu.
Naravno, nakon toga zajedno pratimo rezultate….

VIŠE O TOME PROČITAJTE NA NAŠEM BLOGU

Ako je edukacija skupa, neznanje će vladati

AUTOR : Brankica Ljamić, PhD “Sve je povezano sa obukama: možete mnogo postići ako ste adekvatno edukovani.” Prilikom nedavne posete jednom beogradskom restoranu, videla sam kvalitetnu uslugu...