fbpx

SYNC GAME

A sad, malo JA u glavnoj ulozi svog života

SYNC GAME JE IGRA PODSEĆANJA NA SOPSTVENE SPOSOBNOSTI KOJE SMO ZANEMARILI

Nakon perioda koji je intenzivno uticao na naše živote, vreme je da se posvetimo sebi i razgovoru sa samima sobom o budućnosti koju priželjkujemo.

Jer, stvarno: AKO NE SAD, A KAD?

KAKO?

Kroz  SYNC GAME  igru u kojoj učimo o sebi, prateći usmerenja koja nam pomažu da se izdignemo iznad neizvesnih vremena i razmislimo ko smo, šta želimo i kako ćemo dalje.

SYNC GAME je vreme koje posvećujemo usmerenim osvrtima na dosadašnja iskustva i razmišljanje o promenama koje želimo. To je igra ohrabrenja, bez davanja saveta.

SYNC GAME su pitanja, grupisana u celine koje olakšavaju uvide i zaključke.

Odgovori su lični, nema univerzalnih i najboljih. Potrebno je strpljenje, da dođemo do kvalitetnih novih uvida, a to traži da razmislimo. Treba izbeći zamku brzih i poznatih odgovora, onih koje smo usvojili kao klišee na pitanja koja smo već dobili od drugih ili ih sami sebi postavljali.

Kada odmah znamo odgovor, ne učimo ništa novo: o sebi, o drugima, o rezultatima.

SYNC GAME primenjuje principe biznis koučinga o povezanosti naših ponašanja  i rezultata do kojih ona dovode. Poziva da ono što želimo da ostvarimo razumemo kao projekat u kome igramo glavnu ulogu. Otuda i SYNC u nazivu: sinhronizovano razmišljanje o povezanim oblastima naših života će nam pomoći da donesemo odluke o željenom smeru delovanja. GAME je tu da označi koncept igre jer smo kao deca, tako gotovo neosetno učili: o sebi, drugima i svetu oko nas. Ne samo da smo kroz igru lako učili već smo i brzo primenjivali naučeno. Posle smo odrasli i učenje je postalo neka druga aktivnost.

SYNC GAME je ozbiljno razmišljanje u jednostavnim koracima. Zadatak je da sledimo jednostavne smernice koje će nas uputiti kako da efikasno raspolažemo vremenom koje posvećujemo usmerenom razmišljanju o svojim dosadašnjim navikama i budućim htenjima. SYNC GAME uvažava da je svako od nas sasvim poseban i da ima sopstvena životna i poslovna ”pravila” koja su upravo tema promišljanja ka kojima nas usmerava.

Pitanja su grupisana u dva špila.

SYNC GAME 1 se bavi našom unutrašnjom igrom. ”Ja, iznutra” nas navodi da se zapitamo o samima sebi.

SYNC GAME 2 igru prebacuje u spoljašnju sredinu. ”Ja, spolja” nam postavlja pitanja o odnosima sa drugim ljudima i rezultatima koje u životu imamo.

Pitanja u svakom špilu se grupišu u četiri kategorije, koje će vam pomoći u sistematizaciji uvida i zaključaka. Tu je i radna sveska koja omogućava zapisivanje odgovora, uvida i dilema.

https://www.originalmagazin.com/original-preporuka/sync-game-za-odrzive-odluke-u-2021/

NAŠA PODRŠKA

Možete računati na nas i nakon kupovine SYNC GAME. Korisnici igre imaju beneficirani pristup obukama Stairs to Stars.

Autorska prava zaštićena.

Upozorenje: Svrha SYNC GAME nije poboljšanje mentalnog zdravlja, već učenje o sebi.

Rezultati su prvenstveno uslovljeni stepenom iskrenosti i doslednosti korisnika, i njegove/ njene posvećenosti promeni koju želi da inicira, te stoga ne mogu biti garantovani.

Prijavite se naš newsletter. Dovoljno je samo da upišete Vašu email adresu u odgovarajuće polje i kliknete na dugme Prijava.