TIMSKI COACHING

Timovi su uvek formirani sa razlogom. Radni timovi postoje da bi omogućili da se radni zadaci ostvaruju na način koji će dovesti do ostvarenja željenih rezultata.

Tim je više od skupa pojedinaca koji ga čine. On se upravo i okuplja sa namerom da pojedinci, sa raznolikim znanjima, iskustvima, veštinama, sposobnostima, percepcijama itd, aktivnim kumulativnim delovanjem doprinesu zajedničkom cilju. Ipak, razlike među pripadnicima tima često mogu da postanu razlog timske neefikasnosti; do istog ishoda dolazi i kada članovi različito tumače sopstvene i uzajamne, kako uloge, tako i doprinose timskom rezultatu.

Isto kao što se radni timovi ne formiraju spontano, oni se tako ni ne održavaju. Da bi se ostvarila namera postojanja, tim je neophodno izgraditi. Izgradnja je proces koji uključenima pokazuje kako da zajedničke ciljeve ostvare kroz usaglašene aktivnosti i uzajamnu saradnju.

Timski coaching podrazumeva rad na izgradnji tima u svim fazama njegovog postojanja.

U fazi formiranja, kada je potrebno definisati svrhu postojanje tima i pokrenuti njegove članove na svrsishodne aktivnosti, eksterni coach može preventivno pružiti podršku vođi tima u razumevanju puta koji je pred njima.

U situacijama gubitka poverenja među članovima, koje dovodi do pogoršane radne klime koje još uvek nije dovelo do pada produktivnosti (do čega će sigurno vremenom doći), timski i individualni coaching deluju polu-preventivno, podržavaju ponovno pronalaženje poverenja i njegovo uspostavljanje.

Timski coaching često koristi i u situacijama timskih kriza u kojima, uz moguće pogoršane međuljudske odnose, dolazi do paralize aktivnosti i neispunjavanja radnih zadataka. Ovaj, tzv. remedijalni coaching podiže nivo elastičnosti, tj. sposobnosti prevazilaženja prepreka, sukoba i problema sa kojima se tim suočava jer je prevladavanje neželjenih situacija nužan preduslov ostvarenja željenih ciljeva.

Neretko je timski coaching deo paketa koji obuhvata i individualni coaching menadžera koji vode tim. U tim slučajevima coaching je podrška menadžmentu; nikako njegova zamena.

VIŠE O TOME PROČITAJTE NA NAŠEM BLOGU

Da li ste dovoljno zreli? Iskreni feedback

AUTOR : Brankica Ljamić, PhD “Kritika bi trebalo da bude kao kiša koja hrani rast, bez da uništi koren.” Slušam razna tumačenja – od istorijskih činjenica, posledica...