fbpx

ISKORISTITE SVOJU INTUICIJU ZA USPEŠNE POSLOVNE ODLUKE

TOP MENADŽMENT

Činjenica da je u poslednje dve godine proizvedeno 90% svih podataka od nastanka civilizacije jača nužnost i važnost fleksibilnosti i inovacija, čak i kada ne možemo predvideti njihove efekte..

Danas virtuelna realnost menja ”realnu”, pa je ”klasični”, racionalni pristup donošenju poslovnih odluka pod velikim znakom pitanja. Analiza koju danas radimo na osnovu podataka koje smo skupili (do)jučerašnjim aktivnostima ili istraživanjima, ne mora oslikavati buduće tržišne prilike.

ZA DIREKTORE I TOP MENADŽMENT PITANJE INTUICIJE IMA POSEBAN ZNAČAJ JER OTVARA NEKA DALJA, VAŽNA I PRAKTIČNA PITANJA

 • Kako da znam da je nešto intuicija, a ne zabluda?
 • Kada su bolje racionalne, a kada intuitivne poslovne odluke?
 • Usuđujem se da verujem sopstvenoj intuiciji. Nisam siguran smem li da dozvolim članovima tima da se oslanjaju na sopstvene?
 • Ako živimo u vremenima stalnih promena, kako donositi brze i pouzdane odluke?
 • Kako donositi odluke u situacijama kada se ne možemo osloniti na podatke iz prošlosti, a budućnost ne možemo predvideti?

 

SINHRONIA PROGRAM “INTUITIVNO DONOŠENJE POSLOVNIH ODLUKA” PRIBLIŽIĆE VAM VAŠU SOPSTVENU INTUICIJU I NJENU UPOTREBU U POSLOVNOM KONTEKSTU.

Tokom ovog programa ćete naučiti:

 • Kako da razumete prirodu intuicije
 • Koje pozitivne i negativne uticaje iskustvo ima na intuiciju
 • Kako da razlikujete prilike za racionalne i intuitivne odluke u poslovnom kontekstu i njihove koristi
 • Kako da prepoznate sopstvene intuitivne procese (”čitanje” sopstvene intuitivne pameti)
 • Kako da identifikujete buduće situacije u kojima bi doprinosi intuicije bili korisni
 • Kako da usaglasite buduće timske reakcije u vezi sa individualnim intuitivnim idejama i rešenjima članova tima (Koliko smo, kao tim, spremni da ”rizikujemo” sa intuicijama naših kolega?)

 

NEKA INTUITIVNO DONOŠENJA ODLUKA POSTANE INTEGRALNI DEO POSLOVNE PRAKSE VAŠEG PREDUZEĆA.

Prijavite se naš newsletter. Dovoljno je samo da upišete Vašu email adresu u odgovarajuće polje i kliknete na dugme Prijava.