fbpx

Koučing veštine za menadžere

ZA VIŠI I SREDNJI MENADŽMENT

”Kao menadžer ste znali šta treba uraditi, učili ste druge kako to da urade, i ocenjivali njihovo postignuće. Ime igre je bilo ”komanda i kontrola”, a vaš cilj je bio upućivanje i razvoj zaposlenih na to kako se posao radi, da bi oni iznova ostvarivali dostignute rezultate. Danas to više nije slučaj. Brza, konstantna i disruptivna promena je sadašnja norma, i ono što je uspevalo u prošlosti više nije vodič za buduće uspehe. Menadžeri u 21. veku jednostavno nemaju (i ne mogu imati) sve tačne odgovore. Da bi se prilagodili novoj realnosti, kompanije se udaljavaju od tradicione prakse komanda-i-kontrola ka nečemu drugačijem: modelu u kome menadžer podržava i usmerava radije nego instruiše, a zaposleni uči kako da se adaptira na stalno promenjivo radno okruženje na način koji će osloboditi svežu energiju, inovaciju i posvećenost. Ukratko, uloga menadžera postaje uloga coach-a”.

– Herminia Ibarra, prof. London School of Economics,
  Harvard Business Review, decembar 2019

Svrha koučinga u poslovnom okruženju je unapređivanje rezultata rada timova i individua kroz na-temu-fokusirani razgovor koji vodi menadžer. Shodno tome, koučing veštine stvaraju osnov za uspešan rad menadžera i efikasno delegiranje zadataka.

Kako koučing veštine menadžera pomažu zaposlenima?
Usmereni koučing razgovor u poslovnom kontekstu pomaže zaposlenom da razume i uspostavi vezu između sopstvenog ponašanja, navika, uverenja i napretka u temi koja je predmet razgovora. Put do poboljšanja rezultata rada vodi preko jačanja sposobnosti i motivacije zaposlenog nakon što stekne uvid i otkrije alternativne načine rešenja izazovnih problema i pitanja. Cilj dijaloga je da zaposleni razume kako svojim stavovima i razmišljanjem doprinosi situaciji koja je tema razgovora, i da donese odluku o novom smeru delovanja. Ovo je moguće stoga što koučing pristup vodjenju i razvoju zaposlenih podrazumeva da svaki pojedinac ima neostvarene potencijale, do kojih se dolazi prevazilaženjem prepreka koje ih zaklanjaju.

Kako koučing veštine utiču na razvoj menadžera?
Usvajanje koučing veština je razvojni put i za samog menadžera jer podrazumeva sticanje veština uticaja, promene i razvoja potencijala članova tima. Stoga je moguće da, kroz usvajanje sposobnosti i iskustvo postizanja željenih rezultata, menadžeri pređu put od onih koji ne veruju u efikasnost metodologije do vrsnih pobornika prakse koučinga.

Šta dobijate radom sa nama?
Kao razgovor usmeren ka željenom ishodu, koučing je zasnovan na primeni najboljih komunikacionih praksi. Dvodnevna osnovna obuka ”Koučing veštine za menadžere” donosi metodologiju kroz koju ćete:

  • proširiti način na koji upravljate timovima i predvodite ih u pravcu rezultata, rasta i razvoja, što će olakšati reakcije na promene u okruženju;

  • pomoći članovima tima da razviju odgovornost, samostalnost i kreativnost.

  • otkriti još efikasnije načine da podržite članove tima u trenucima kada se suočavaju sa preprekama i izazovima;

  • naučiti da dodatno motivišete ljude, pomognete im da ostvare sopstvene, uz istovremeno ispunjenje zajedničkih poslovnih ciljeva;

Obuka je bazirana na metodologiji koučing škole Sinhronia i programu akreditovanom od strane International Coach Federation (ICF) ”Coaching for Active Preeminence”, čiji je autor dr Brankica Ljamić, MCC, Lead trener ove obuke.

Dvodnevna obuka se može realizovati samostalno ili kao deo projekta koji podrazumeva praćenje primene i njenih efekata, u formatu individualnih i timskih follow-up.

Druga faza uključuje dvodnevnu naprednu obuku i praćenje primene.

Prijavite se naš newsletter. Dovoljno je samo da upišete Vašu email adresu u odgovarajuće polje i kliknete na dugme Prijava.